program pro veřejnost

Sběrači

Na této stránce Vás necháme nahlédnout pod pokličku stálého programu, který probíhá za každého počasí. Naši milí a ochotní průvodci (profesionální archeologové a lektoři se spoustou historek z archeologických výzkumů) Vás pobaví i poučí. Vše si vyzkoušíte a budete postupně vtaženi do příběhu archeologie a odhalovaní skrytých tajemství našich předků. Menší děti, ale i dospělí návštěvníci si však mimo níže uvedený program zahrají spoustu dalších her a užijí pestrou zábavu. Tam patří i naše obdivované 3D pískoviště nebo dřevěný prolézací hrad, který je zároveň minibludištěm.

Zkušenosti, které u nás získáte, uplatníte jako tramp, skaut, chalupář nebo dokonce jako trosečník na pustém ostrově 😊.

Vítejte v podivuhodném světě našich předků a ostřílených archeologů.


Stálý program a speciální téma! (více každý týden v sekci aktuality)


Aneb, co zažijete, až k nám dorazíte:

- nečekané dobrodružství z objevování

- radost z poznávání

- přírodu na dosah

- Říp na dohled


I. Experimentální archeolog

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy nástrojů od pravěku po středověk, poznáte materiál, který se na výrobu používal, a zkusíte si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkoušíte a rozhodnete, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne. Ve druhé části experimentu si zkusíte vyrobit keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům a opět si experimentálně vyzkoušíte pravděpodobný postup při výrobě.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
repliky pravěkých nástrojů
surovina k výrobě – pazourek, různé typy břidlic, žuly, dřevo, hrnčířská hlína, parohovina, kost, kůže apod.
finální produkty – kamenné nástroje, keramika, nástroje z kostí, parohoviny a dřeva apod.


Program
fotografie činností
experimentálního archeologa
Programfotografie činností
terénního archeologa

II. Terénní archeolog

Terénní archeolog musí umět odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Je to tak trochu práce pro technika a inženýra zároveň, neboť terénní archeolog při své práci naráží na četná úskalí, jako jsou drsné přírodní podmínky od pouště po prales, a proto si musí postup práce předem dobře rozvrhnout. I přes pečlivou přípravu však může v průběhu vykopávek zažít různá překvapení, která musí umět rychle a šikovně vyřešit. V rámci této dovednosti se naučíte rozvrhnout si čas a průběh práce při vykopávkách, seznámíte se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryjete si vlastní archeologický nález v terénu.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
simulovaný archeologický výzkum autentických nálezových situací
základní vybavení terénního archeologa – nástroje, ochranné pomůcky
dokumentace archeologického výzkumu
dokumentace archeologických nálezů


III. Archeolog průzkumník

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou. Archeolog průzkumník používá nejmodernější vědecké přístroje a musí být zdatný v práci s počítačem. Zkušeným okem v krajině rozezná příhodná místa pro osídlení, místa, která už byla člověkem změněna. To mohou být například různé typy zhroucených opevnění, nyní rozeznatelné v podobě zarostlých valů, staré stezky, úvozy, opuštěné doly, malé i větší hromady kamení, které mohou být pravěkými mohylami. Musí umět rozeznat výrazné krajinné prvky: hory, řeky a kopce, podle kterých se lidé v pravěku orientovali namísto dnešních dálnic. V rámci této dovednosti se naučíte takové lokality v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Ověříte si, zda jste archeologickou lokalitu vytipovali správně nebo jste našli jenom prázdné pole.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
simulovaný archeologický průzkum vytyčené oblasti – pozemek o výměře několika stovek metrů čtverečních
základní vybavení archeologa pro práci v terénu
detektor kovů
práce s archeologickými počítačovými programy, 3D simulace, letecké snímkování apod.


Programfotografie činností
archeologa průzkumníka
Programfotografie činností
archeologa badatele

IV. Archeolog badatel

Téměř detektivní práce, která se odehrává většinou v laboratoři nebo na specializovaném pracovišti, je charakteristická pro archeologa badatele. Shromažďuje „stopy“, které po sobě naši dávní i nedávní předkové zanechali, a na jejich základě se snaží odhalit tajemství každodenního života lovců mamutů, výrobců kamenných seker, slévačů bronzu, římských vojáků a prvních Slovanů na našem území. Tyto „stopy“ (v podobě zachráněných archeologických nálezů) získá od terénních archeologů, archeologů průzkumníků a rekonstruuje za pomoci experimentálních archeologů tak, aby do sebe pokud možno logicky zapadaly, a obrázek života dávných lidí byl co nejvěrohodnější. V rámci této dovednosti se naučíte detektivní práci v archeologické laboratoři, popisovat a evidovat archeologické nálezy a na jejich základě proniknout do tajemství života pravěkých a středověkých lidí.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
Základní laboratorní vybavení
Speciální mikroskop, kapametr, přístroj na výbrusy vzorků
Základy restaurování archeologických nálezů, popis a evidence archeologických nálezů
Tvorba hypotéz a intepretací na základě archeologických nálezů 

Zpět nahoru