program   |   otevírací doba   |   podmínky

Program pro veřejnost

Sběrači

Úvodem...


Pokud už chcete zkusit něco jiného, než návštěvníky přeplněné dětské parky, jste na správném místě. Areál HistoryParku nabízí chytrou zábavu pro děti všech věkových kategorií.

Chcete si jako rodiče odpočinout u dobré kávy a kochat se výhledem na horu Říp a panorama Českého středohoří? Těžko najdete lepší místo. O Vaše děti se postará tým našich lektorů. Přesto je budete mít stále na očích a sledovat je při činnostech, do kterých se kdykoli můžete zapojit i Vy. Klidnou atmosféru zajišťuje velkorysý prostor, který je v HistoryParku k dispozici. Více než dva hektary přírody a přes 400m² vnitřního prostoru zajišťuje plynulý průběh našich programů, které probíhají po celý den. Není proto třeba návštěvu plánovat na určitou hodinu, čas příjezdu i odjezdu je pouze na Vás.


U nás fronty a zástupy návštěvníků nečekejte!😊


Nejsme masově navštěvovaný zábavní park a budete se u nás míjet s maximálně pár desítkami dalších návštěvníků. Proč to tak je? Areál je dostatečně rozlehlý a díky jeho poloze na okraji malé obce Ledčice u nás začíná typická klidná středočeská krajina remízků, roklí, lesíků a polí.

Všechny programy jsou komentovány archeology a profesionálními lektory. Přesto záleží jen na Vás, zda se necháte doprovázet lektorem, nebo si veškeré aktivity užijete pouze v úzkém okruhu Vaší rodiny a přátel.

V rámci rychlého občerstvení u nás můžete ochutnat lokální produkci místních řezníků (případně si ji rovnou upéct na ohni), sezónně nakoupit naši vlastní zemědělskou produkci (v omezeném množství), vychutnat si dobrou kávu, případně v horkém létě zkusit domácí limonády. Najdou se u nás ale i jednoduché těstoviny a různé zákusky. Pokud si přesto budete chtít dopřát plnohodnotný oběd, rádi Vám doporučíme restauraci v blízkém okolí.


Vybavení


Aneb, na co se často ptáte, a co pro Vás vždycky máme:

- toalety😊

- občerstvení

- bezbariérový přístup i WC

- dřevěné „bludiště“ pro nejmenší

- zastřešený prostor pro případ deště

- velký prostor k procházení, proběhnutí

- velký výhled na podřipskou krajinu

- ohniště

- venkovní posezení

- vnitřní posezení

- mikrovlnnou troubu pro ohřev kojeneckých výživ a mlék

- přebalovací pult

- uzamykatelný prostor pro Vaše kolo/zavazadlo

- najde se i miska pro Vašeho psa (pokud dorazí pro jistotu vybaven vodítkem a náhubkem)

- ochotný personál


Zážitky


Aneb, co získáte, než odjedete:

- suvenýr nebo artefakt na památku

- spoustu zálesácké inspirace

- umazané ruce od hlíny

- tipy na venkovní hry

- chuť přijet zase znovu😊


Stálý program a každý víkend speciální téma! (více každý týden v sekci aktuality)


Aneb, co zažijete, až k nám dorazíte:

- nečekané dobrodružství z objevování

- radost z poznávání

- přírodu na dosah

- Říp na dohled


I. Experimentální archeolog

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy nástrojů od pravěku po středověk, poznáte materiál, který se na výrobu používal, a zkusíte si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkoušíte a rozhodnete, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne. Ve druhé části experimentu si zkusíte vyrobit keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům a opět si experimentálně vyzkoušíte pravděpodobný postup při výrobě.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
repliky pravěkých nástrojů
surovina k výrobě – pazourek, různé typy břidlic, žuly, dřevo, hrnčířská hlína, parohovina, kost, kůže apod.
finální produkty – kamenné nástroje, keramika, nástroje z kostí, parohoviny a dřeva apod.


Program
fotografie činností
experimentálního archeologa
Programfotografie činností
terénního archeologa

II. Terénní archeolog

Terénní archeolog musí umět odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Je to tak trochu práce pro technika a inženýra zároveň, neboť terénní archeolog při své práci naráží na četná úskalí, jako jsou drsné přírodní podmínky od pouště po prales, a proto si musí postup práce předem dobře rozvrhnout. I přes pečlivou přípravu však může v průběhu vykopávek zažít různá překvapení, která musí umět rychle a šikovně vyřešit. V rámci této dovednosti se naučíte rozvrhnout si čas a průběh práce při vykopávkách, seznámíte se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryjete si vlastní archeologický nález v terénu.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
simulovaný archeologický výzkum autentických nálezových situací
základní vybavení terénního archeologa – nástroje, ochranné pomůcky
dokumentace archeologického výzkumu
dokumentace archeologických nálezů


III. Archeolog průzkumník

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou. Archeolog průzkumník používá nejmodernější vědecké přístroje a musí být zdatný v práci s počítačem. Zkušeným okem v krajině rozezná příhodná místa pro osídlení, místa, která už byla člověkem změněna. To mohou být například různé typy zhroucených opevnění, nyní rozeznatelné v podobě zarostlých valů, staré stezky, úvozy, opuštěné doly, malé i větší hromady kamení, které mohou být pravěkými mohylami. Musí umět rozeznat výrazné krajinné prvky: hory, řeky a kopce, podle kterých se lidé v pravěku orientovali namísto dnešních dálnic. V rámci této dovednosti se naučíte takové lokality v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Ověříte si, zda jste archeologickou lokalitu vytipovali správně nebo jste našli jenom prázdné pole.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
simulovaný archeologický průzkum vytyčené oblasti – pozemek o výměře několika stovek metrů čtverečních
základní vybavení archeologa pro práci v terénu
detektor kovů
práce s archeologickými počítačovými programy, 3D simulace, letecké snímkování apod.


Programfotografie činností
archeologa průzkumníka
Programfotografie činností
archeologa badatele

IV. Archeolog badatel

Téměř detektivní práce, která se odehrává většinou v laboratoři nebo na specializovaném pracovišti, je charakteristická pro archeologa badatele. Shromažďuje „stopy“, které po sobě naši dávní i nedávní předkové zanechali, a na jejich základě se snaží odhalit tajemství každodenního života lovců mamutů, výrobců kamenných seker, slévačů bronzu, římských vojáků a prvních Slovanů na našem území. Tyto „stopy“ (v podobě zachráněných archeologických nálezů) získá od terénních archeologů, archeologů průzkumníků a rekonstruuje za pomoci experimentálních archeologů tak, aby do sebe pokud možno logicky zapadaly, a obrázek života dávných lidí byl co nejvěrohodnější. V rámci této dovednosti se naučíte detektivní práci v archeologické laboratoři, popisovat a evidovat archeologické nálezy a na jejich základě proniknout do tajemství života pravěkých a středověkých lidí.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
Základní laboratorní vybavení
Speciální mikroskop, kapametr, přístroj na výbrusy vzorků
Základy restaurování archeologických nálezů, popis a evidence archeologických nálezů
Tvorba hypotéz a intepretací na základě archeologických nálezů 

Zpět nahoru