Informace pro školy

Co vás čeká v HistoryParku

Máme pro vás připraven výběr ze 2 okruhů, každý o 3 částech Jsou vhodné pro žáky základních, středních i mateřských škol. Program je upravován dle potřeby ve své náročnosti, je tedy vhodný i pro mladší žáky. Program je lektorovaný, na každých 15-20 žáků je vyhrazen jeden lektor, včetně přestávky na svačinu trvá přibližně 2,5 hodiny, po dohodě je možné program individuálně uzpůsobit. V týmu lektorů jsou i zkušení archeologové s praxí při archeologických výzkumech v České republice i v zahraničí, odbornost je tedy plně zajištěna. Program je nejen naučný, ale pro žáky také zábavný, interaktivní a velmi zajímavý.

 • Velikost exkurze až 100 žáků
 • Délka programu zhruba 2,5 hodiny
 • Vyčleněný lektor na každých 15-20 žáků
 • Nově zimní provoz na okruhu č. 1 pro skupinu do 50 žáků/den!
 • Mokrá varianta připravena!
 • Místo na svačinu, možnost zařídit oběd
 • Čekají na vás i naše zvířata - ovce a slepice!

Žáci si vyzkouší mnoho různých činností archeologů. Vlastními silami budou odkrývat kosterní pozůstatky, hledat nálezy detektorem kovů, vyrábět pravěké nástroje, ale také přemýšlet a dedukovat nad objevenými nebo shlédnutými předměty každodenní potřeby našich předků.

Návštěvu lze také spojit s výletem na nedalekou horu Říp, či nedaleký soutok Vltavy a Labe u Mělníka.

Objevte u nás se svou třídou kouzlo archeologie!

Otevírací doba

 • 1. leden - 31. prosinec: denně od 9:00 do 17:00
 • V zimních měsících (15.listopad – 31. březen) pouze okruh č. 1 pro exkurze do 60 dětí/žáků v zateplené části areálu.

 • 16. listopad - 31. březen: individuální zimní program (=třetí okruh) u Vás ve školce/škole "S kufrem do pravěku" a "Na skok do pravěku"

Vstupné

 • žák/student: 175 Kč
 • pedagogický doprovod zdarma
 • možnost občerstvení v bistru U Mamuta, obchůdek se suvenýry

Propojení Rámcových vzdělávacích programů a Šablony II a III

Naše programy jsou propojeny s Rámcovými vzdělávacími programy, pomáhají k rozvoji klíčových kompetencí a k dosažení očekávaných cílů vzdělávacích oblastí. Každá z dovedností je propracována tak, aby splňovala požadavky RVP tak, jak jsou detailně popsány pro:

základní školy: RVP pro základní školy

střední školy a gymnázia: RVP pro střední školy a gymnázia

V roce 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převzalo nad našimi programy záštitu jako ocenění naší dosavadní práce v rámci mimoškolního vzdělávání (ke stažení: záštita).

Školy k nám mohou také jezdit v rámci Šablon II a III výzvy operačního programu. Program lze uzpůsobit podle potřeby v souladu s Vaším projektovým dnem. Pro konkrétní informace nás prosím kontaktujte, rádi Vám poradíme.

Program

V rámci výletů a exkurzí se u nás žáci a studenti mohou seznámit s prací archeologa a geologa, vyzkoušet si odkrývání nálezů v terénu i následné zpracování archeologických nálezů. Zkusí si vyrobit pravěké nástroje nebo nádoby, práci s detektorem kovů a užijí si simulace na interaktivním pískovišti. Žáci a studenti se v průběhu získávání dovedností seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlení krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí.

Program je možné po individuální dohodě s pedagogy uzpůsobit tak, aby vyhovoval právě probíranému učivu.

Na výběr jsou dva okruhy. Každý se skládá ze tří částí trvajících max. 45 minut.

 • Na výběr 2 okruhy
 • Každý má 3 části po zhruba 45 minutách
 • Délka programu cca 2,5 hodiny
 • Rozdělení do skupin po max. 15-20 dětech

PRVNÍ OKRUH, část 1:
Terénní archeolog – cca 45 minut

Terénní archeolog zvládne odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí, a co nejlépe zachoval archeologické nálezy... více

Terénní archeolog zvládne odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí, a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Je to tak trochu práce pro technika a inženýra zároveň. Terénní archeolog při své práci naráží na četná úskalí, jako jsou drsné přírodní podmínky od pouště po prales. Proto si musí postup práce předem dobře rozvrhnout. I přes pečlivou přípravu však může v průběhu vykopávek zažít různá překvapení, která musí umět rychle a šikovně vyřešit. V rámci této dovednosti se naučíte rozvrhnout si čas a průběh práce při vykopávkách, seznámíte se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryjete si vlastní archeologický nález v terénu.

 • simulovaný archeologický výzkum autentických nálezových situací
 • základní vybavení terénního archeologa – nástroje, kreslící a ochranné pomůcky
 • dokumentace archeologického výzkumu, dokumentace archeologických nálezů

PRVNÍ OKRUH, část 2:
Experimentální archeolog – cca 45 minut

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup... více

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy keramických výrobků napříč pravěkem - od Věstonické venuše, přes různé typy a tvary nádob na vaření, až po méně obvyklé předměty z hlíny, jako je třeba přeslen nebo buben. Zjistíte, proč je keramika pro poznání naší minulosti tak důležitá, a proč patří mezi nejčastější archeologické nálezy. A nakonec to nejlepší: sami si vyrobíte sošky nebo nádobky z hrnčířské hlíny, které si po skončení exkurze můžete odnést na památku sebou.

 • repliky keramických sošek i nádobek napříč pravěkem
 • surovina k výrobě – hrnčířská hlína
 • hrnčířské nástroje a materiály - podložka, váleček, šlikr, hrnčířská čepel, struna, vykrajovátka aj.
 • výroba keramiky

PRVNÍ OKRUH, část 3:
Stroj času – cca 45 minut

Nabízíme vám výlet strojem času. Přeneseme se do starší doby kamenné, kde navštívíme opuštěný tábor lovců mamutů... více

Nabízíme vám výlet strojem času. Přeneseme se do starší doby kamenné, kde navštívíme opuštěný tábor lovců mamutů. Dozvíme se o životě loveckých tlup, vyzkoušíme si lovné zbraně, a schováme se před případnou nepohodou v jejich příbytku. Následně se necháme unést po proudu toku času do neolitu – mladší doby kamenné. Uvidíme první hospodářská zvířata a plodiny, částečnou rekonstrukci velkého domu, surovinu na přípravu keramické a stavební hlíny, a zkusíme zorat pole bez moderní techniky. Dalším skokem se podíváme na průběh stavby římského vojenského pochodového tábora a přiložíme ruku k dílu. Ať už se jedná o kopání příkopu, vršení valu, cvičení lukostřelby nebo zaměřování další části tábora římským měřícím přístrojem. Vaším průvodcem bude, jak jinak, profesionální lektor – školený archeolog.

DRUHÝ OKRUH, část 1:
Archeolog průzkumník – cca 45 minut

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí, a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou... více

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí, a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou. Archeolog průzkumník používá nejmodernější vědecké přístroje a musí být zdatný v práci s počítačem. Zkušeným okem rozezná v krajině příhodná místa pro osídlení – místa, která už byla člověkem v minulosti změněna. To mohou být například různé typy zhroucených opevnění, nyní rozeznatelné v podobě zarostlých valů, staré stezky, úvozy, opuštěné doly, malé i větší hromady kamení, které mohou být pravěkými mohylami. Musí umět rozeznat výrazné krajinné prvky: hory, řeky a kopce, podle kterých se lidé v pravěku orientovali: ukazatelů. V rámci této dovednosti se naučíte takové lokality v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Ověříte si, zda jste archeologickou lokalitu vytipovali správně nebo jste našli jenom prázdné pole.

 • simulovaný archeologický průzkum vytyčené oblasti – pozemek o výměře několika stovek metrů čtverečních
 • základní vybavení archeologa pro průzkum v terénu
 • detektor kovů
 • práce s archeologickými počítačovými programy, 3D simulace, letecké snímkování apod.

DRUHÝ OKRUH, část 2:
Experimentální archeolog – cca 45 minut

Téměř detektivní práce, která se odehrává většinou v laboratoři nebo na specializovaném pracovišti, je charakteristická pro archeologa badatele... více

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy nástrojů v pravěku a středověku, poznáte materiál, který se k jejich výrobě používal, a zkusíte si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkoušíte, a sami rozhodnete, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne.

 • repliky pravěkých nástrojů
 • surovina k výrobě – pazourek, různé typy břidlic a žuly, dřevo, hrnčířská hlína, bavlna, vlna, len apod.
 • finální produkty – kamenné nástroje, tkanina, mouka apod.
 • augmentovaná realita - 3D pískoviště

DRUHÝ OKRUH, část 3:
Mlynářská a kamenická dílna – cca 45 minut

Objevíme pokročilejší způsob dávného mletí obilí, zkusíme z namleté mouky vyrobit placku a dokonce ji tepelně upravit a ochutnat! více

Objevíme pokročilejší způsob mletí obilí za pomoci rotačního mlýnku. Kolik mouky zvládnete společně namlet? Dílna je zaměřená na využití kamene v pravěku a protohistorii, společně si vyzkoušíme, co všechno kámen dovede a jaké nástroje a zařízení se člověku v minulosti podařilo uvést díky této surovině do provozu.

 • rotační mlýnek, kamenná vrtačka, síto, kamenná sekerka
 • pšenice, mouka
 • horniny a minerály

Alternativní program v případě nepříznivého počasí

V případě nepříznivého deštivého či sychravého počasí se naši lektoři vždy snaží najít alternativní program v zastřešených částech našeho areálu, obvykle tak, že nahradí vybrané venkovní aktivity takovými, které lze přesunout do vnitřních nebo krytých prostor. Naopak v případě, že je počasí extrémně horké, je zde k dispozici na zchlazení vodní mlha a děti (i dospělí) si mohou přijít do našeho bistra doplnit pitnou vodu. Přesto bychom Vás chtěli poprosit, abyste svým dětem i žákům (ale zejména jejich rodičům) zdůraznili, že je třeba počítat s tím, že část programu se odehrává venku, a je nutné přizpůsobit tomu i oblečení a vybavení dětí po dobu výletu. V parných dnech je nezbytná pokrývka hlavy, ve dnech deštivých prosím zdůrazněte potřebu pláštěnky a vhodné obuvi, pro chladnější dny doporučujeme dlouhý rukáv a ideálně také bundu. Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Po předchozí domluvě lze program realizovat v anglickém jazyce.

Zimní programy - TŘETÍ OKRUH

Výukové programy „S kufrem do pravěku” pro školy a gymnázia a „Na skok do pravěku" pro mateřské školky umožňují dětem a žákům bezprostřední seznámení s předměty denní potřeby našich předků, a to přímo v prostředí Vaší třídy. Díky haptickému efektu a odbornému výkladu našich lektorů získají nejen chronologické souvislosti, ale uvědomí si také materiálový a tvarový vývoj nástrojů a v neposlední řadě také posun v technologiích, které ovlivnily život člověka v pravěku a protohistorii.

 • Individuální zimní programy u Vás ve školce/škole
 • V období od 1. listopadu do 15. dubna
 • „S kufrem do pravěku" a „Na skok do pravěku"

Rezervace

Pro rezervaci termínu exkurze použijte náš rezervační systém, nebo nás prosím kontaktujte emailem. Těšíme se na Vás!

Obchodní podmínky: obchodní podmínky pro školy 

Zpět nahoru