Zimní zábavně-vzdělávací programy HistoryParku

Zimní programy

Výukové programy (třetí okruh) „S kufrem do pravěku” a „Na skok do pravěku" umožňují dětem z mateřských škol a žákům základních škol i gymnázií bezprostřední seznámení s předměty denní potřeby našich předků. Díky haptickému efektu a odbornému výkladu našich lektorů získají nejen chronologické souvislosti, ale uvědomí si také materiálový a tvarový vývoj nástrojů a v neposlední řadě také posun v technologiích, které ovlivnily život člověka v pravěku a protohistorii.

Program nabízíme v období 1.11. - 31.3., po předchozí domluvě lze i kdykoliv během roku. Pro více informací o délce, obsahu a ceně programů pište prosím na mail: kristyna.matejkova@historypk.cz nebo ales.charvat@historypk.cz

Muzejní kufříky

Sada muzejních kufříků, které využíváme při našem zimním programu, se skládá ze čtyř samostatných částí. Každý kufřík obsahuje specifické repliky artefaktů rozdělených do tematických okruhů. Repliky lze řadit například v návaznosti na časovou osu nebo v souvislosti s technologickým vývojem, popřípadě aplikovat i různé další kombinace v souvislosti s právě probíranou látkou.

Vše lze také velmi dobře navázat na Rámcové vzdělávací programy – Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura.

Veškeré repliky artefaktů lze z kufříků velmi snadno vyjmout, a je žádoucí, aby si je žáci při výkladu mohli dostatečně „osahat“, protože zapojení všech smyslů se pro poznání a zapamatování hmotné kultury našich předků jeví jako velmi efektivní.

Rezervace zimních programů

Zimní program si můžete objednat v našem rezervačním systému na níže uvedeném odkazu (zvolte prosím variantu - okruh č. 3; čas lze domluvit individuálně v souladu s výukou na Vaší škole), případně emailem nebo telefonicky.


Vlastní sada muzejních kufříků pro Vaši školu

V případě zájmu je možné muzejní kufříky pro Vaši školu zakoupit. Více informací najdete v nabídce zde:

Nabídka muzejních kufříků

 

Zpět nahoru