Zábavně-vzdělávací programy HistoryParku

S kufrem do pravěku

Výukové programy (třetí okruh) „S kufrem do pravěku” a „Na skok do pravěku" umožňují dětem z mateřských škol a žákům základních škol i gymnázií bezprostřední seznámení s předměty denní potřeby našich předků. Díky haptickému efektu a odbornému výkladu našich lektorů získají nejen chronologické souvislosti, ale uvědomí si také materiálový a tvarový vývoj nástrojů a v neposlední řadě také posun v technologiích, které ovlivnily život člověka v pravěku a protohistorii.

Program nabízíme vždy v období od 1.listopadu do 31. března. Po domluvě možno i v jiných termínech.

Základní cena: 90 Kč/hodinový a 175 Kč/dvouhodinový program za žáka/dítě.*

*Při malém počtu účastníků (<20 dětí/žáků), anebo větší dojezdové vzdálenosti (nad 45 minut jízdy) může být cena navýšena. Program lze souběžně realizovat až pro dvě skupiny/třídy, až pro 4 skupiny/třídy po sobě, anebo ve více školách/školkách nedaleko od sebe v rámci jednoho dne. Hodina zpravidla odpovídá vyučovací hodině, tedy 45 minut. Pro více informací o délce, obsahu a ceně programů pište prosím na mail: kristyna.matejkova@historypk.cz

Program "S kufrem do pravěku" je vhodný také pro seniory , kterým pomáhá udržovat mentální aktivitu, rozvíjet kreativitu a jemnou motoriku. Stěžejní je výklad lektora, obohacený o haptický efekt při procházení jednotlivých předmětů. Výsledkem je možnost spojovat si informace, získávané tímto způsobem, do logických celků.

S kufrem do pravěku 2

Už jsme u Vás s kufříky byli? Pojďme to zkusit zase jinak! Nově vyjíždíme s alternativním programem určeným žákům 4-tých až 9-tých tříd a třídám nižšího gymnázia. Ve dvouhodinové verzi nabízí prostor pro týmovou spolupráci (jeskynní malby), rozvoj samostatného myšlení (typy staveb, pohřbívání, řemesla) nebo diskusi nad otázkami, na které při hodině dějepisu mnohdy nezbývá dost času. V programu používáme pracovní listy, repliky dávných předmětů a obrázkovou prezentaci.

Muzejní kufříky

Sada muzejních kufříků, které využíváme při našem zimním programu, se skládá ze čtyř samostatných částí. Každý kufřík obsahuje specifické repliky artefaktů rozdělených do tematických okruhů. Repliky lze řadit například v návaznosti na časovou osu nebo v souvislosti s technologickým vývojem, popřípadě aplikovat i různé další kombinace v souvislosti s právě probíranou látkou.

Vše lze také velmi dobře navázat na Rámcové vzdělávací programy – Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura.

Veškeré repliky artefaktů lze z kufříků velmi snadno vyjmout, a je žádoucí, aby si je žáci při výkladu mohli dostatečně „osahat“, protože zapojení všech smyslů se pro poznání a zapamatování hmotné kultury našich předků jeví jako velmi efektivní.

Rezervace zimních programů

Zimní program si můžete objednat v našem rezervačním systému na níže uvedeném odkazu (zvolte prosím variantu - okruh č. 3; čas lze domluvit individuálně v souladu s výukou na Vaší škole), případně emailem nebo telefonicky.


Vlastní sada muzejních kufříků pro Vaši školu

V případě zájmu je možné muzejní kufříky pro Vaši školu zakoupit. Více informací najdete v nabídce zde:

Nabídka muzejních kufříků

 

Zpět nahoru